ចាដេឆាយណាដេតបង្ហាញឈុតទឹកស្អាតក្នុងឈុតប៊ីគីនី (ខែតុលា ២០១៧)
ចាដឆាយណាណែត

ចាដេឆាយណាដេតបង្ហាញឈុតទឹកស្អាតក្នុងឈុតប៊ីគីនី (ខែតុលា ២០១៧)

ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនាង Jade Chynoweth ដែលជាតារាសម្តែងនិងអ្នករាំជនជាតិអាមេរិកវ័យក្មេងដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានតួនាទីជាអាតេមីស្យា (៣០០ រ៉ូពីអាណាចក្រ) និងខាមីន (Batman vs Superman-Dawn of Justice) ។ ចាដេតចូលចិត្តបង្ហាញទឹករលកនិងលាដែលមានរាងមូលល្អដូច្នេះឥឡូវនេះដល់ពេលដែលអ្នកត្រូវស្គាល់គ្រប់រូបភាពទាំងអស់។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថាឆាប់ៗនេះចាដេសនឹង ...

អានបន្ថែម >