ឈុតឆាកអាក្រាតកាយអាក្រាតកាយ Oona Chaplin ពីតាប៊ុយ ២០១៧
អូណាចាភ្លីន

ឈុតឆាកអាក្រាតកាយអាក្រាតកាយ Oona Chaplin ពីតាប៊ុយ ២០១៧

នៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតមួយក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ ថេបថូលេចមុខជីតារបស់តារាសម្តែងល្បីឈ្មោះគ្រប់សម័យកាលចាប៉ីនហើយមិនត្រឹមតែថានាងលេចមុខជាតួសំខាន់ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះទេតែយើងក៏អាចមើលឃើញឈុតអាក្រាតកាយអូណូឆាភ្លីនជាច្រើនផងដែរ។ ដូចជាឈុតឆាករួមភេទដ៏ក្តៅគគុកជាមួយបងប្រុសពាក់កណ្តាលរបស់នាង ...

អានបន្ថែម >