តារាសម្តែង Chloe Sevigny ផ្លុំលារបស់នាងនៅទីក្រុង Cannes
ក្លូសេវេនី

តារាសម្តែង Chloe Sevigny ផ្លុំលារបស់នាងនៅទីក្រុង Cannes

សូមទស្សនាឆូលីសេវេរីដែលបញ្ចេញពន្លឺនៅទីក្រុងកានខណៈពេលដែលនាងកំពុងរីករាយនៅលើការថតរូបនៅឆ្នេរ! នាងបានរត់ហើយរ៉ូបពណ៌សរបស់នាងបានឡើងអរគុណចំពោះខ្យល់និងប្រមាញ់ថតរូបដែលស្រលាញ់ Chloe ចាប់តាំងពីនាងបានដើរតួយ៉ាងល្អនៅក្នុងខ្សែភាពយន្ត 'The Brown Bunny' ពីកន្លែងដែល Chloe Sevigny ផ្លុំផ្លុំ ...

អានបន្ថែម >