តារាសម្តែងអេដលថេល័រថេលភឺរលេចធ្លាយរូបថតអាក្រាតកាយ!
អេដែនថេល័រថេល - ឌឺភឺរ

តារាសម្តែងអេដលថេល័រថេលភឺរលេចធ្លាយរូបថតអាក្រាតកាយ!

អេដលីលេនថេល - ភឺរគឺជាតារាសម្តែងជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាបេលឌិងឡេសនៅក្នុងល្ខោនអាយ៉ៃអេមមីអេមដែលជាតួនាទីដែលនាងបានទទួលពីអេមីលីម៉ារីនៅឆ្នាំ ២០០៥ ។ រួចហើយ! អេដែនបានបង្ហាញស្នាមសាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាងនៅលើការថតរូប Selfie ឯកជនដែលជាកន្លែងដែលនាងមាន។

អានបន្ថែម >