អវកាសយានិកអាសអាលីស្មីតអាក្រាតនិងសិចស៊ី
អាស្លីស្មីត

អវកាសយានិកអាសអាលីស្មីតអាក្រាតនិងសិចស៊ី

អាស្លីស្មីតពិតជាអវកាសយានិកសិចស៊ីខ្លាំងណាស់ខណៈដែលបង្ហោះរូបអាក្រាតឱ្យអ្នកថតរូប Arthur Belebeau ក្នុងទស្សនាវដ្តីឆ្នាំ ២០១៦ ។ អាស្លីស្មីតជាតារាម៉ូដែលមកពីរដ្ឋតិចសាស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ នាងកើតនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ១៩៩០។ នាងគឺជាមិត្តដ៏ល្អម្នាក់របស់អេមីលី Ratajkowski ហើយយើងក៏មានរូបអាក្រាតនាងជាច្រើនផងដែរ! Instagram៖ https://instagram.com/therealashsmith/

អានបន្ថែម >