ការប្រមូលអាក្រាតកាយសុផារីឡូរេន
សឺហ្វៀឡូរ៉េន

ការប្រមូលអាក្រាតកាយសុផារីឡូរេន

ខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើរឿងនេះស្រាវជ្រាវបន្តិចហើយបន្ទាប់មករកនិងជ្រើសរើសរូបថតអាក្រាតដែលអាចធ្វើបានល្អបំផុតរបស់តារាសម្តែងដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់។ ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសម្រាប់អ្នករូបភាពស្រាតសុផារីឡូរេនហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកនឹងរីករាយជាមួយពួកគេដូចខ្ញុំដែរ!

អានបន្ថែម >