ការប្រមូលរូបថតអាក្រាតកាយ Kylie Minogue
គីឡីមីនី

ការប្រមូលរូបថតអាក្រាតកាយ Kylie Minogue

ការប្រមូលរូបភាពអាក្រាតកាយ Kylie Minogue ដ៏អស្ចារ្យគឺនៅទីនេះសម្រាប់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកនៅថ្ងៃច័ន្ទ។ នាងបានអោយយើងមើលរូបភាពនៅលើឆ្នេរខ្សាច់និងរូបភាពអាក្រាតដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈជាច្រើនពីទស្សនាវដ្តី! Kylie Ann Minogue (អាយុ ៥០ ឆ្នាំ) គឺជាតារាសម្តែងនិងជាតារាសម្តែងអូស្ត្រាលី - អង់គ្លេសដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា“ ព្រះនៃ Pop” និង“ ព្រះនាងនៃ Pop” ។ នាងបានធ្វើ ...

អានបន្ថែម >