រូបថតអាក្រាតរបស់ Victoria Victoria Hervey - ស្ត្រីនេះផ្លុំជាប់នឹងខ្លួនគ្រប់ពេលវេលា!
Lady Victoria Hervey

រូបថតអាក្រាតរបស់ Victoria Victoria Hervey - ស្ត្រីនេះផ្លុំជាប់នឹងខ្លួនគ្រប់ពេលវេលា!

ឈុតអាក្រាតកាយរបស់ Lady Victoria Hervey មាននៅគ្រប់ទីកន្លែង! ស្ត្រីម្នាក់នេះចូលចិត្តងូតទឹកពេលថ្ងៃមិនចេះនិយាយនាងមានភាពមិនប្រក្រតីនៃតុរប្យួរខោអាវជាច្រើនដងក្បាលដោះរបស់នាងចង់ចេញទៅក្រៅហើយនាងមិនព្យាយាមលាក់វាទេ! ប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងថានរណាជានារី Victoria Victoria, សូមឱ្យខ្ញុំប្រាប់អ្នកអំពីនាង។ ស្ត្រីអាយុ ៤១ ឆ្នាំនេះគឺជាភាសាអង់គ្លេស ...

អានបន្ថែម >