ជូឡូសាឡាងអេសហ្វាយ - រូបភាពមិនច្បាស់
សាឡាងក្លូ

ជូឡូសាឡាងអេសហ្វាយ - រូបភាពមិនច្បាស់

សូមមើលរូបភាពថ្មីនៃបណ្តាញសង្គមនិងរូបភាពការពិតរបស់ Chloe Ferry! Ugly Chloe បានចូលរួមពិធីជប់លៀងនៅភោជនីយដ្ឋាន Judge នៅទីក្រុងឡុងជាមួយមិត្តភក្តិស្រីរបស់នាងហើយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សខ្លីពេកមើលទៅដូចជានាងចេញពីគ្រែ! យើងធ្លាប់បានមើលឃើញសាឡាងនិងមិត្តស្រីរបស់នាងឡើងជិះនិងក្បាលដោះ ...

អានបន្ថែម >