ការប្រមូលរូបថតអាក្រាតកាយដាយក្រូឃឺរ
Diane Kruger

ការប្រមូលរូបថតអាក្រាតកាយដាយក្រូឃឺរ

នៅលើរូបភាពនេះយើងមានរូបអាក្រាតកាយ Diane Kruger នាងកំពុងថតរូបតែម្នាក់ឯងហើយបង្ហាញរោមនិងរោមហើយនៅលើរូបភាពមួយមាននរណាម្នាក់កំពុងលិទ្ធរោមរបស់នាងខណៈពេលដែលលារបស់នាងនៅទីនោះសម្រាប់ភ្នែករបស់អ្នក។ ក្នុងចំនោមពួកគេទាំង ៣ នាក់នាងនៅជាមួយអូលែនដូ Bloom នៅក្នុងខ្សែភាពយន្តដ៏អស្ចារ្យថូ។ ដាយអានត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាហេឡែន ...

អានបន្ថែម >