ឈុតឆាកអាក្រាតកាយអាក្រាតខារ៉ូលីនអាប់រ៉ាសអាប់ពី 'អូមេនស្គីដូ'
ខារ៉ូលអាបាស

ឈុតឆាកអាក្រាតកាយអាក្រាតខារ៉ូលីនអាប់រ៉ាសអាប់ពី 'អូមេនស្គីដូ'

សូមទស្សនាឈុតមួយបន្ថែមទៀតនៅក្នុងឈុតអាក្រាតកាយដ៏ក្តៅគគុកឆ្នាំ ២០១៩ ដែលយើងអាចឃើញខារ៉ូលីនអាប់រ៉ាសអាក្រាតនៅក្នុង 'អូមេនស្គីស'! អាប់សកំពុងដេកនៅលើគ្រែហើយបង្ហាញដើមទ្រូងអាក្រាតរបស់នាងខណៈពេលដែលនៅសល់នៃរាងកាយរបស់នាងត្រូវបានគ្របដោយសន្លឹក។ បន្ទាប់មកនាងក្រោកឡើងហើយយើងអាចមើលឃើញអាក្រាតកាយមួយទៀត ...

អានបន្ថែម >