រូបថតឈុតប៊ីគីនី Trump សិចស៊ី
ធីហ្វានី Trump

រូបថតឈុតប៊ីគីនី Trump សិចស៊ី

ធីហ្វានី Trump នៅក្នុងឈុតប៊ីគីនីនៅឯទូកកម្សាន្តរបស់នាងនៅ Tuscany នៅដើមខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៧។ ធីហ្វានី Trump ជាបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងជាតារាម៉ូដែលអ៊ិនធឺណិតរបស់អាមេរិក។ នាងជាកូនស្រីរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំ។ អាយុ៖ ២៣ ឆ្នាំ។

អានបន្ថែម >