ខោខូវប៊យហ្វ្រេនស៊ីសអេសវូដនៅលើឆ្នេរ
ហ្វ្រង់ស៊ីសអេសវូដ

ខោខូវប៊យហ្វ្រេនស៊ីសអេសវូដនៅលើឆ្នេរ

Francesca Eastwood នៅក្នុងឈុតប៊ីគីនីតូចមុនពេលនាងទៅសម្រាកនៅលើឆ្នេរខ្សាច់ក្នុងប្រទេសម៉ាលីប៊ូ។ ខ្ញុំពិតជារីករាយក្នុងការឃើញរូបថតស្រាតថតរូបស្រាត Francesca Eastwood ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងពេញចិត្តកាន់តែខ្លាំងនៅពេលនាងលេចចេញនូវវីដេអូសិចរបស់នាងប្រហែលជានៅចុងឆ្នាំនេះព្រោះវាចាំបាច់សម្រាប់តារាណាមួយធ្វើវាដូចដែលខ្ញុំបានឃើញ។

អានបន្ថែម >