ម៉ារីយ៉ាជេអៀបឃឺរ - អេសនិងថោងភ្ល!
ថ្មម៉ារីយ៉ា

ម៉ារីយ៉ាជេអៀបឃឺរ - អេសនិងថោងភ្ល!

ម្តាយរបស់ព្រះ, ការប្រារព្ធពិធីទាំងនេះត្រូវបានឆ្លងកាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ! សព្វថ្ងៃនេះយើងមានរូបភាពគំនូរឡើងម៉ារីយ៉ាជេសសំពត់របស់នាងឡើងលើខណៈពេលដែលខ្យល់កំពុងបក់បោកម៉ារីយ៉ាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ទេ! សម្រាប់អ្នកដែលមិនស្គាល់ស្រីសំផឹងនេះពីវីដេអូសិចរបស់នាងនាងជាតារាសិចនិងតារាម៉ូដែលអាក្រាតកាយមកពីអាមេរិចនាងទើបតែអាយុ ៣ ឆ្នាំ ...

អានបន្ថែម >