ម៉ូឌែលលីលីអេមក្រាក់ថតរូបស្រាតនិងខោខូវប៊យ!
លីលីអេមក្រក់

ម៉ូឌែលលីលីអេមក្រាក់ថតរូបស្រាតនិងខោខូវប៊យ!

ប្រសិនបើអ្នកគិតថាយើងបានធ្វើរួចជាមួយនឹងការបង្ហោះស្លាយរុស្ស៊ីអ្នកពិតជាមិនត្រឹមត្រូវទេ! រូបថតអាក្រាតកាយរបស់លីលីអេមក្រក់មាននៅលើតារាងថ្ងៃនេះសំរាប់ការកន្ត្រាក់ហើយខ្ញុំដឹងថាក្មេងស្រីចូលចិត្តមើលបែបនេះ! លីលីអេមក្រក់អាយុ ២៨ ឆ្នាំជាតារាបង្ហាញម៉ូតនិងជាតារាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់ប្រទេសរុស្សី។

អានបន្ថែម >