លីលីរ៉ាបេលេចធ្លាយរូបថតអាក្រាត - រឿងរន្ធត់បែបអាមេរិចគឺស្លេកពេកហើយ
Lilt Rabe

លីលីរ៉ាបេលេចធ្លាយរូបថតអាក្រាត - រឿងរន្ធត់បែបអាមេរិចគឺស្លេកពេកហើយ

សូមទស្សនាកម្រងរូបភាពអាក្រាតកាយដែលអ្នកអាចមើលឃើញលីលីរ៉ាបតារាសម្តែងអាមេរិចដែលល្បីខាងសម្តែងក្នុងរឿង“ ភាពភ័យរន្ធត់របស់អាមេរិច” ជាកន្លែងដែលស្លុតស្លុយនេះកំពុងគ្របដណ្ដប់ក្នុងរយៈពេលបីរដូវ! អញ្ចឹងនេះជាការកោតសរសើរប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបង្ហាញរូបអាក្រាតរបស់នាងមានគូទអាក្រាតមានខ្ទុះដែលឃើញតាមរយៈពណ៌ស ...

អានបន្ថែម >