បងប្អូនជីដូនមួយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ Harry គឺលោកស្រី Amelia Windsor Topless នៅ Ibiza
Lady Amelia Windsor

បងប្អូនជីដូនមួយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ Harry គឺលោកស្រី Amelia Windsor Topless នៅ Ibiza

សមាជិកគ្រួសាររាជវង្សអង់គ្លេសគឺលោកស្រីអែមអែមលៀ Windsor បានបង្ហាញរូបភាពនៅទីនេះនាងត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានពន្លឺព្រះអាទិត្យជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់អាក្រាតកាយយ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងអ៊ីអ៊ីហ្សា! ចូលមើលឥឡូវនេះឥតគិតថ្លៃ!

អានបន្ថែម >