ប្រាសាទ Juno បានលេចធ្លាយសិទ្ធិនិងអាក្រាតកាយ
ប្រាសាទជូណូ

ប្រាសាទ Juno បានលេចធ្លាយសិទ្ធិនិងអាក្រាតកាយ

សូមពិនិត្យមើលរូបភាពបែកធ្លាយឯកជនរបស់ប្រាសាទជូណូដាក់រូបអាក្រាតកាយនិងដោយទឹកមុខកំប្លែងគួរឱ្យអស់សំណើច។ ជូណូព្រះវិហារគឺជាតារាសម្តែងជនជាតិអង់គ្លេស។ អាយុ: ២៨ ឆ្នាំ។

អានបន្ថែម >