ហ្វូលៀហ្វៀផតផតស្រាតនិងរូបថតសិចស៊ី
ហ្វុលលីណាហ្វីផឺរ

ហ្វូលៀហ្វៀផតផតស្រាតនិងរូបថតសិចស៊ី

ខ្ញុំបាន heard ថាមានគីសថ្មីនៅលើពិភពលោក - ហ្វ្រេសហ្វីត! ប្រហែលជាអ្នកនឹងរកឃើញវេនថ្មីសម្រាប់ល្បិចរបស់អ្នកមានរូបភាពក្តៅសាច់និងរូបភាពសិចស៊ី Felicia Fo Porter! អ្នកកាត់សក់រួញអង្កាញ់នេះមានដងខ្លួនល្អឥតខ្ចោះមានរាងរាងដូចលានិងលាដែលធ្វើឱ្យអ្នកឆ្កួត! ហ្វូផតទ័រគឺជាអតីតរបស់អាមេរិច។

អានបន្ថែម >