ណាតាលីដុតនិងអាណាការពារការថើបដោយបង្ខំពី 'អ្នកប្រហារជីវិត'
អាណាខែល

ណាតាលីដុតនិងអាណាការពារការថើបដោយបង្ខំពី 'អ្នកប្រហារជីវិត'

មានឈុតក្តៅ ៗ មួយទៀតពីណាតាលីដុតនិងអាណាខែលពី“ The ពេជ្ឈឃាដ” ដែលកន្សែងទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងខោខណៈពេលចោរកំពុងបង្ខំឱ្យពួកគេចេញ! ណាតាលីនិងអាណាថើបនិងយំពេលកំពុងធ្វើវា! ទស្សនារឿងអាសអាភាសបង្ខំចិត្តជាច្រើនទៀត! ណាតាលីដុតនិងអាណាការពារខ្លួនដោយការថើប

អានបន្ថែម >