ឈុតឆាកអាក្រាតកាយអាក្រាតកាយរបស់អាម៉ាន់ដាបារុនពី“ The Deuce”
អាម៉ាន់ដាបារុន

ឈុតឆាកអាក្រាតកាយអាក្រាតកាយរបស់អាម៉ាន់ដាបារុនពី“ The Deuce”

អ្នកចូលចិត្តចៀនប្រពន្ធចាស់របស់អ្នកនៅមុខកញ្ចក់រឺពួកគេដូចជាស្រឡាំងកាំងនិងមិនស្អាត? ឈុតឆាកអាក្រាតកាយអាក្រាតរបស់អាមេនដាបារុននឹងធ្វើឱ្យអ្នកធ្វើវាឥឡូវនេះបណ្តាលឱ្យអាមេនដាកំពុងស្រែកថ្ងូរដូចជាបុរសម្នាក់នេះធំពេក! គាត់កំពុងញាំញីបារុនពេលកំពុងមើលទឹកមុខញញឹមរបស់នាង ...

អានបន្ថែម >