រូបអាក្រាត Leigh-Anne Pinnock លេចចេញរូបភាពនិងសិចស៊ីចុងក្រោយ
ឡេហ្គីន - អេននីននេក

រូបអាក្រាត Leigh-Anne Pinnock លេចចេញរូបភាពនិងសិចស៊ីចុងក្រោយ

សូមទស្សនាបទចម្រៀងពី 'Little Mix', រូបភាពឯកជនអាក្រាតកាយ Leigh-Anne Pinnock និងរូបភាពស៊ិចស៊ីជាច្រើនរបស់នាង! នាងបង្ហាញយើងនូវឈុតអាក្រាតកាយលានិងអាក្រាតកាយ។

អានបន្ថែម >