ចូនភ្ញៀវអាក្រាតកាយនិងសិចស៊ី
ចូភ្ញៀវ

ចូនភ្ញៀវអាក្រាតកាយនិងសិចស៊ី

នាង Joanne Guest គឺជាអតីតភាសាអង់គ្លេសដ៏អស្ចារ្យនាងគឺជាព័ត៌មានចាស់ហើយគ្មានអ្វីពិសេសនោះទេប៉ុន្តែរូបភាពដែលខ្ញុំបានប្រមូលគឺពិតជានៅខាងក្រោយហើយអ្នកគាំទ្រភាគច្រើនរបស់នាងមិនមានឱកាសបានឃើញពួកគេទេដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងរីករាយជាមួយពួកគេ!

អានបន្ថែម >