ហ្សាលីនស៊ុយប៊ែលគ្មានប្រយោជន៍និងប៊ីគីនី
Jaclyn Swedberg

ហ្សាលីនស៊ុយប៊ែលគ្មានប្រយោជន៍និងប៊ីគីនី

រូបថតស្រស់ស្អាតនិងសិចស៊ីមួយចំនួនរបស់ជេលីនស៊ុយប៊ែងបង្ហាញពីអ្វីដែលមិនគួរឱ្យជឿពី Instagram នៅខែសីហាឆ្នាំ ២០១៧។ ជែលីនស៊ុកប៊ែកក៏មានរូបអាក្រាតកាយខ្លះដែរហើយយើងបានបន្ថែមរូបភាពខ្លះនៅចុងបញ្ចប់នៃការប្រកាសនេះ។ នាងគឺជាតារាម៉ូដែលនិងជាតារាសម្តែង។ អាយុ៖ ២៦

អានបន្ថែម >