ក្លូឌាដាយ័រដាន់ត្រដក់អាក្រាតលើឆ្នេរ
ក្លូដៀហ្ស៊កដានី

ក្លូឌាដាយ័រដាន់ត្រដក់អាក្រាតលើឆ្នេរ

ក្លូឌាយ៉ាហ្ស៊កដានីបានលាតត្រដាងនូវឈុតអាក្រាតកាយរបស់នាងខណៈពេលកំពុងហែលទឹកនៅឆ្នេរម៉ៃអាមីដែលជាការបន្ថែមដ៏អស្ចារ្យដល់ផ្នែកនៃការស្លៀកពាក់អាក្រាតកាយរបស់យើងនៅលើមីសរ៉ារ៉ាមសា។ ក្លូឌាដាយ័រដាន់គឺជាតារាសម្តែងអាមេរិចម៉ូដែលទូរទស្សន៍និងបុគ្គលិកលក្ខណៈវិទ្យុ។ អាយុ: ៤៤ ឆ្នាំ។

អានបន្ថែម >