ឈុតឆាកខារី - អានអានម៉ូសនិងសូរីតាឆូហៀរឡេបូពីរឿង 'ជេស៊ីកាចូន'
Carrie-Anne Moss

ឈុតឆាកខារី - អានអានម៉ូសនិងសូរីតាឆូហៀរឡេបូពីរឿង 'ជេស៊ីកាចូន'

អូក្មេងប្រុស, កន្លែងកើតហេតុមួយទៀតដែលមានភេទដូចគ្នាគឺនៅទីនេះដើម្បីធ្វើឱ្យអ្នកខ្លាំងណាស់! ឈុតសំដែងរបស់ខារី - អេនម៉ូសនិងសាលីតាឆូហៀរពី 'ជេស៊ីកាចូន' នៅទីនេះហើយយើងអាចមើលឃើញសារ៉ាតាអង្គុយលើកៅអីហើយលេងហ្គូឡូ។ ពេលនោះមូសកំពុងថើបកញ្ចឹងករបស់ Sarita ហើយត្រដុសជុំវិញខ្លួនរបស់នាងបន្ទាប់មករត់ដៃកាត់ដើមទ្រូងរបស់នាង។

អានបន្ថែម >