ឈុតអាក្រាតកាយស្រាតខេមរ៉ារ៉ាតពី 'ឆ្កែនៅក្នុងល្បែងប៊ូលីង'
Beatrice Camurat

ឈុតអាក្រាតកាយស្រាតខេមរ៉ារ៉ាតពី 'ឆ្កែនៅក្នុងល្បែងប៊ូលីង'

អូយខ្ញុំស្រឡាញ់នារីម្នាក់នេះណាស់! នេះជាឈុតអាក្រាតកាយរបស់លោក Beatrice Camurat ដែលមកពី“ Un chien dans un jeu de quilles” ដែលយើងអាចមើលឃើញតារាសម្តែងកូនកាត់ដ៏ល្អឥតខ្ចោះរូបនេះស្លៀកពាក់និងគ្របដោយភាពកខ្វក់មួយចំនួន។ បន្ទាប់មកបុរសនោះកំពុងបញ្ចេញដើមទ្រូងអាក្រាតរបស់នាងពេលកំពុងងូតទឹកឱ្យនាងជាមួយនឹងទុយោ។ ទឹករលករបស់នាងតូចតែតូចចង្អៀត ...

អានបន្ថែម >