ឈុតអាសអាភាសអាក្រាតកាយអាក្រាតពីរឿង“ សភាវគតិដ៏សាហាវ”
Ashlyn Gere

ឈុតអាសអាភាសអាក្រាតកាយអាក្រាតពីរឿង“ សភាវគតិដ៏សាហាវ”

មានឈុតថ្មីនៃអាក្រាតកាយ Ashlyn Gere អាក្រាតកាយពីខ្សែភាពយន្តមួយដែលមានចំណងជើងថា“ សភាវគតិដ៏សាហាវ” ដែលអ្នកអាចមើលឃើញហ្គេរីចេញទៅក្រៅដោយអាងហែលទឹកហើយនិយាយជាមួយបុរសអាក្រាត។ នាងបង្ហាញស្នាមអុជដ៏ធំរបស់នាងខណៈពេលកំពុងខិតជិតនិងថើបជាមួយគាត់! មួយសន្ទុះក្រោយមកបុរសម្នាក់នេះបានសំលាប់ខ្លួនហើយអាស្លីបានវិលមុខដោយឈាម ...

អានបន្ថែម >