ឈុតអាសអាភាសអាក្រាតកាយអាក្រាតកាយពី“ ដូយល្បាត”
Ashley Dougherty

ឈុតអាសអាភាសអាក្រាតកាយអាក្រាតកាយពី“ ដូយល្បាត”

មានឈុតអាសអាភាសអាក្រាតកាយ Ashley Dougherty ដ៏អស្ចារ្យពី“ Doom Patrol” ដែលអ្នកអាចមើលឃើញដើមទ្រូងញាក់សាច់របស់នាងខណៈពេលដែលនាងកំពុងជិះបុរសម្នាក់នៅលើគ្រែ! ខ្ញុំមិនចង់ឃើញស្នាមភ្លឺបែបនេះទេ! សូមមើលតារាល្បីអាក្រាតផ្សេងទៀតដែលយើងមាននៅទីនេះហើយលេងសើច! ឈុតអាសអាភាសអាក្រាតឌូឌឺហ្គឺរី

អានបន្ថែម >