អាណាប៉ូតាមេកាឌីហ្សាក់ផ្លុំផ្លេសក្នុងសមរភូមិនៅស្ថានសួគ៌
អាណាប៉ូឡាមេនគីដាហ្សី

អាណាប៉ូតាមេកាឌីហ្សាក់ផ្លុំផ្លេសក្នុងសមរភូមិនៅស្ថានសួគ៌

មើល Anapola Mushkadiz បក់បោកយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងវីដេអូរឿង Battle In Heaven នៅទីនេះនៅលើអ៊ីសស្ត្រាម៉ាសា។ ឈុតសិចស៊ីអាណាប៉ូឡាមឺកាឌីស ** ១០០% ឥតគិតថ្លៃ ** ទស្សនាឥឡូវនេះ **

អានបន្ថែម >