ឈុតអាមីស្ទីផានីនីអាក្រាតឡេបូបពី 'ស្បែកដល់កំរិតអតិបរមា'
អាមីស្តេហ្វានី

ឈុតអាមីស្ទីផានីនីអាក្រាតឡេបូបពី 'ស្បែកដល់កំរិតអតិបរមា'

តារាសម្តែងដែលមិនស្គាល់ពីរនាក់និងអាមីស្ទីនផានីឈុតអាក្រាតអាក្រាតកាយពី 'ស្បែកដល់អតិបរមា' គឺនៅទីនេះដើម្បីធ្វើឱ្យអ្នកពិបាកដូចជាមិនធ្លាប់មានពីមុនមក! ស្រីស្រលាញ់ស្រីទាំង ៣ នាក់នេះសុទ្ធសឹងតែអាក្រាតកាយបង្ហាញរាងជាអ្នកស្នងមរតកពូកែនិងលាខណៈពេលចេញក្រៅប៉ះគ្នាទៅវិញទៅមកនិងអោបដើមទ្រូង! បន្ទាប់មកយើងអាចមើលឃើញពួកគេមានខ្ទើយបីភេទនិង ...

អានបន្ថែម >