ឈុតស្រាតរបស់ Amber Stonebraker ពី“ អាកាសធាតុផ្លូវភេទ”
Amber Stonebraker

ឈុតស្រាតរបស់ Amber Stonebraker ពី“ អាកាសធាតុផ្លូវភេទ”

តារាសម្តែងដែលមើលទៅដូចជាតារាចម្រៀង Katy Perry, ឈុតអាក្រាតកាយរបស់ Amber Stonebraker មកពី 'អាកាសធាតុអាកាសធាតុ' គឺនៅទីនេះហើយអ្នកនឹងចូលចិត្តវាណាស់! Amber កំពុងដេកនៅលើគ្រែជាមួយបុរសខ្មៅដែលគ្របដណ្ដប់ដោយសន្លឹក។ បន្ទាប់មកនាងក្រោកឡើងហើយបង្ហាញភាពអាក្រាតកាយរបស់នាងពេលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់! សូមរីករាយទស្សនានិងរីករាយជាមួយផ្នែកសិចរបស់យើង! អាំប៊ឺរ ...

អានបន្ថែម >