ការធ្វើអត្តឃាតរបស់ធីហ្សូណាណាបន្ទាប់ពីការលេចធ្លាយរូបអាសអាភាស
Tiziana Cantone

ការធ្វើអត្តឃាតរបស់ធីហ្សូណាណាបន្ទាប់ពីការលេចធ្លាយរូបអាសអាភាស

Tiziana Cantone បានធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីខ្សែអាត់វីដេអូសិចបែកធ្លាយដោយអតីតមិត្តប្រុសរបស់នាង។ សូមអានអត្ថបទពេញលេញឥឡូវនេះនៅលើអ៊ីសត្រារ៉ាមូសា។

អានបន្ថែម >