ព្យុះតាលៀបានទៅជាអាប់រ៉ាមហើយទីតបានរអិល!
ព្យុះតាលៀ

ព្យុះតាលៀបានទៅជាអាប់រ៉ាមហើយទីតបានរអិល!

Tallia Storm គឺជាក្មេងស្រីវ័យក្មេងនិងគ្មានកំហុសម្នាក់ដែលច្បាស់ជាចូលចិត្តបង្ហាញស្នាមសាក់របស់នាង! នាងបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីម៉ារីក្លែរនារីស៊ារហ្វើរស៍ឆ្នាំ ២០១៧ នៅទីក្រុងឡុងកាលពីម្សិលមិញដោយស្លៀកឈុតខ្មៅដោយគ្មានអាវទ្រនាប់និងអាវដូច្នេះអាវយឺតរបស់នាងបានរអិលហើយរូបថតបានចាប់យកពេលនេះសម្រាប់ភ្នែករបស់យើង! សូមរីករាយជាមួយវិចិត្រសាលនិងពិនិត្យមើល [[hellip;] ផ្សេងទៀត។

អានបន្ថែម >