ឈុតឆាកអាក្រាតកាយបែបអាក្រាតកាយនិងឈុតម៉ៃដេតហាយពីឈុត 'វីកឃីង'

ប័ណ្ណសារភាពយន្តល្បីល្បាញ

មានឈុតអាក្រាតកាយពេញលេញពីឈុត 'Vikings' ដែលជាស៊េរីពេញនិយមបំផុតមួយដែលមិនធ្លាប់មាន! Maude Hirst អាក្រាតកាយត្រូវបានគេឃើញនៅទីនេះដែលបង្ហាញពីរោមនិងរោមតូចរបស់នាងខណៈពេលដែលប្តីរបស់នាងនៅទីនេះ! អ្នកត្រូវមើលពីរបៀបដែលបបូរមាត់របស់នាងនិងសក់ពណ៌ទង់ដែងជូរចត់!មើល ឈុតអាក្រាតកាយរបស់អាលីសអាខេនសិន ពីស៊េរីដូចគ្នានៅក្នុងរបស់យើង សិចល្បីល្បាញ ផ្នែក!