ឡាណាឈើអាក្រាត
ឡាណាឈើ

ឡាណាឈើអាក្រាត

គ្រាន់តែដើម្បីរំyouកអ្នកអំពីរាងកាយក្តៅនៃមួយនៃ firs 'Bond ក្មេងស្រី', ការប្រមូលអាក្រាតកាយ Lana Wood គឺជាអ្វីដែលអ្នកល្បីល្បាញទាំងអស់គួរតែមាននៅក្នុងសមាសធាតុរបស់គាត់។ វាមិនត្រឹមតែជាសាច់ស្គមស្គាំងរឹងមាំប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាមានរាងធំហើយរឹងដែលមើលទៅដូចជាក្លែងក្លាយដែលធ្វើឱ្យ Lana Wood ក្លាយជាឋាននរក! នាងគឺជានិយមន័យពិតនៃ ...

អានបន្ថែម >