តារាអង់គ្លេសអេលលីហែមមីងអាក្រាតកាយអាក្រាតនៅ Mykonos
អេលលីហែមមីង

តារាអង់គ្លេសអេលលីហែមមីងអាក្រាតកាយអាក្រាតនៅ Mykonos

តារាអេឡិចត្រូនិចអង់គ្លេសឈ្មោះអេលលីហែមមីងមានរូបភាពអាក្រាតកាយនៅទីនេះ! អេលលីត្រូវបានគេមើលឃើញថាគ្មានទីពឹងនៅកោះមីកណូសប្រទេសក្រិក។ ដំបូងនាងកំពុងគ្របដណ្ដប់ដោយស្នាមញញឹមដោយដៃរបស់នាងនៅពេលដំបូងប៉ុន្តែបន្ទាប់មកនាងគិតថាគ្មាននរណាម្នាក់កំពុងមើលទេហើយនាងបានបង្ហាញពួកគេដល់ពិភពលោក! អញ្ចឹងអេលីហែមមីងអ្នកចាំបាច់ត្រូវប្រយ័ត្ន paparazzi តែងតែមើលហើយ ...

អានបន្ថែម >