រូបអាសនៈប្លាស្ទិចអាក្រាតកាយអាក្រាតនៅលើរូបថតឯកជន
អាស្លីប្លែនសិនសិន

រូបអាសនៈប្លាស្ទិចអាក្រាតកាយអាក្រាតនៅលើរូបថតឯកជន

សូមពិនិត្យមើលរូបភាពអាក្រាតកាយរបស់អាស្លីប្លែនសិនសិនដែលជាតារាសម្តែងមកពីអាមេរិចដែលត្រូវបានគេស្គាល់ចំពោះតួនាទីរបស់នាងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តដែលមានប្រជាប្រិយ The ចចកនៃវ៉លស្ទ្រីតនិង Ge យេនឌ័រ។ នាងមានសំបកផ្លាស្ទិចធំហើយខ្ញុំត្រូវសារភាពថាខ្ញុំមិនចូលចិត្តវាទេ! ប្រសិនបើអ្នកគឺជាអ្នកគាំទ្រប្លាស្ទិកសូមដោះខោរបស់អ្នកចេញហើយញាក់សាច់មិត្តភក្ដិរបស់អ្នករហូតដល់គាត់ ...

អានបន្ថែម >