អាល់បាសីហាអាក្រាតសិចអាក្រាតពីរឿង“ ក្លាយជាតារាវិថី”
អាល់បាសីហា

អាល់បាសីហាអាក្រាតសិចអាក្រាតពីរឿង“ ក្លាយជាតារាវិថី”

សូមទស្សនាឈុតរួមភេទអាក្រាតកាយរបស់អាល់បាសីហាពីរឿង“ ក្លាយជា Astrid” និងឃើញនារីក្តៅសក់ពណ៌ទង់ដែងរូបនេះអស់សង្ឃឹមខណៈពេលដែលនាងកំពុងជិះបុរសរបស់នាងនៅលើគ្រែ! ស្លេកពេកសម្រាប់រសជាតិរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំស្រឡាញ់ស្នាមតូចរបស់នាងនិងវិធីឆោតល្ងង់ក្នុងការមើលបុរសនេះ! សូមរីករាយជាមួយវីដេអូសិចដ៏ល្បីល្បាញរបស់យើងនិងតារាអាក្រាត។ អាល់បាសីហាអាក្រាត ...

អានបន្ថែម >